Recensământul Agricol se efectuează în perioada 10 mai – 31 iulie 2021!

În perioada 10 mai – 31 iulie 2021, se efectuează la nivel național, în toate unitățile administrative-teritoriale din România, recensământul agricol.

La nivel naţional, pregătirea, organizarea, și efectuarea recensământului se realizează de către Direcțiile Județene de Statistică, Direcțiile Agricole Județeane în colaborare cu structurile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, sunt importante următoarele precizări;

• La recensământ se înregistrează exploatațiile în care se desfășoară activități agricole, indiferent de statutul lor juridic (activități agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole/și sau deţinerea de animale și care obţin produse agricole și/sau păstrează suprafețe în bune condiţii agricole și de mediu).

• La recensământ sunt colectate informaţii statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole precum:

– Informaţii generale privind exploatația agricolă

– Modul de utilizare a terenului

– Efectivele de animale

– Adăposturile pentru animale

– Gestionarea dejecţiilor animaliere

– Agricultura ecologică

– Persoanele care au lucrat în agricultură

– Alte activități aducătoare de venituri

– Dezvoltare rurală

– Alte informații

• Capul/Șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze recenzorilor date și informații corecte și complete, de asemenea să respecte și să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ din teritoriu si sa prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil.

• Datele individuale înscrise în chestionarul de recensământ sunt confidențial și sunt utilizate numai în scopuri statistice; codul numeric personal colectat la recensământ este criptat.

• Pe toata perioada de recenzare, personalul de recensământ în teritoriu se identifică prin prezentarea legitimației care îi atesta calitatea.

Constituie contravenții următoarele fapte;

• Obstrucționarea persoanelor implicate în acțiunea de recensământ în efectuarea înregistrărilor și controlul datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice

• Refuzul furnizării informațiilor prevăzute în chestionarul de recensământ și furnizarea de date și informații eronate sau incomplete.

Contravenţiile menționate se sancționează cu amendă de la 1.000-5.000 lei.