Recomandări privind prevenirea și combaterea putregaiului negru la vița de vie

Vița de vie este atacată de un număr mare de boli, care atacă toate organele verzi ale plantei dar și ciorchinii, atât înainte de intrarea în pârgă dar și după această fază. Dintre cele mai importante sunt mana (Plasmopara viticola) și făinarea sau oidiumul (Uncinula necator), pe frunze, și putregaiul cenușiu al strugurilor (Botrytis fuckeliana). Numărul bolilor care afectează vița de vie este mult mai mare dar unele dintre acestea apar doar în anumiți ani, cu o frecvență și o intensitate forte mică. Dintre bolile respective fac parte excorioza (Phomopsis viticola), pătarea roșie a frunzelor (Pseudopeziza tracheiphilla), putregaiul negru (Guignardia bidwellii), putregaiul verde (Penicillium expansum), putregaiul umed (Rhizopus stolinifer), alternarioza (Alternaria alternata).

În anul 2018, în zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei, vița de vie a fost afectată de putregaiul umed, iar în acest an (2019), ne confruntăm cu atacul putregaiului negru. Aceasta se manifestă în anii cu condiții de umiditate și temperatură ridicate. Atacă toate organele verzi ale plantei (frunze, lăstari, boabe).

Frunzele tinere sunt atacate din moment ce se îndeplinesc condiții favorabile. Simptomele constă în apariția unor pete brune, neregulate inițial mici, de 1-2 mm, care mai târziu se unesc și formează pete mari de 1-2 cm, de culoare roșietică. Pe partea superioară a frunzelor afectate, în zona petelor apar, sub formă circulară, puncte mici de culoare neagră, ce constituie fructificațiile ciupercii.

Atacul pe lăstari apare sub forma unor pete de culoare purpurie – neagră.

Boala se poate manifesta, foarte rar, și pe inflorescențele în formare, în timpul înfloritului. În acest caz se produce o brunificare a inflorescențelor, ce culminează cu pieirea acestora.

Atacul cel mai păgubitor se manifestă pe boabe, în fenofaza de creștere intensă, înainte de intrarea în faza de pârgă. Inițial apar pe boabe izolate, pete de culoare, sub formă circulară, pe care se observă, după câteva zile, picnidiile de culoare neagră. Boabele atacate capătă culoare neagră, se întăresc și se zbârcesc.

Există destule măsuri de prevenție dar, în cazul apariției, se recomandă tratamente cu produse fitofarmaceutice, precum: Flint max 75 WG (trifloxistrobin 250 g/Kg + tebuconazol 500 g/Kg), Follow 80 Wg (800 g/Kg folpet), Cabrio Top (5% piraclostrobin + 55% metiram).

Dr. Ing. Rățoi Iulian- Staţiunea de Cercetare Dăbuleni