Regia Națională a Pădurilor Romsilva anunță rezultatul final privind recrutarea candidaților în vederea ocupării posturilor vacante de ingineri silvici stagiari

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a publicat rezultatul final privind recrutarea candidaților în vederea ocupării posturilor vacante de ingineri silvici stagiari. Pentru a duce la bun sfârșit demersul de a-i coopta pe cei mai buni, Regia va angaja, într-o primă etapă 46 de ingineri silvici stagiari din cei declarați admiși.

Repartizarea pe unitățile silvice din structura RNP – Romsilva a candidaților declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului final și a opțiunii individuale este disponibilă pentru consultare aici: https://www.rosilva.ro/files/content/bucurești/repart1712.pdf Din 178 de candidați care s-au înscris la concurs și care îndeplineau condițiile de participare, comisia de examinare a declarat admiși 153 de tineri, cei mai buni absolvenți de silvicultură la nivel național. (lista se poate consulta aici https://www.rosilva.ro/files/content/bucurești/Rezfin1712.pdf. )

Examenul este valabil un an, iar toate posturile vacante de ingineri silvici care vor apărea în decursul anului următor, pot fi ocupate direct pe baza acestui examen în funcție de opțiunea fiecăruia, formulată fie în timpul examenului, fie precizată ulterior.

În plina criză de forță de muncă calificată, cei care au primit răspuns pozitiv la concursul organizat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva vor fi o sursă valoroasă și foarte importantă pentru piața muncii din România.

Regia Națională a Pădurilor-Romsilva funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și administrează 3,13 milioane de hectare păduri proprietate publică a statului, aproximativ 48% din totalul pădurilor din România și are că scop gospodărirea durabilă și unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului.