Reguli de pregătirea îngrăşămintelor chimice înainte de aplicare!

Înainte de aplicare este necesar ca îngrăşămintele să fie supuse câtorva operaţii suplimentare. În toate cazurile când îngrăşămintele în timpul depozitării s-au aglomerat transformându-se în conglomerate sau bulgări, se mărunţesc. Îngrăşămintele greu solubile în apă se mărunţesc cât mai fin. Îngrăşămintele solubile în apă se mărunţesc astfel ca mărimea particulelor să fie de 1-3 mm; parţial se admit şi particule de 5 mm. Particulele mai mari de 3-5 mm nu sunt admise deoarece duc la o creştere locală a concentraţiei, care poate fi dăunătoare plantelor în curs de germinare sau creştere. Mărunţirea se face cu maiul sau cu zdrobitoare mecanice.

În practică se recomandă de multe ori să se aplice în acelaşi timp două, trei îngrăşăminte. Pentru a face economie de energie la transport şi la aplicare, precum şi pentru o răspândire cât mai uniformă, este bine, dacă însuşirile lor permit, să se amestece între ele. La amestecarea îngrăşămintelor trebuie să se respecte o serie de reguli. Astfel, se pot produce pierderi de substanţe nutritive (NH3), sau se înrăutăţesc unele însuşiri fizice şi nu se mai pot răspândi cu uşurinţă.

Trebuie avut în vedere că la amestecarea îngrăşămintelor care conţin azot amoniacal, pot avea loc pierderi de azot. Prin amestecare nu trebuie să rezulte compuşi mai greu accesibili pentru plante sau cu grad mare de higroscopicitate [Ca(NO3)2 x H2O; NH4H2PO4]. Ţinând seama de aceste principii nu se pot amesteca: azotatul de amoniu cu superfosfat, zgura lui Thomas, termofosfat, var, dolomit, deoarece au loc pierderi de azot amoniacal, iar amestecul se transformă într-o pastă greu de împrăştiat. Se poate face acest amestec numai dacă se neutralizează mai întâi aciditatea liberă a superfosfatului. Ureea nu se amestecă cu superfosfat, întrucât se produc pierderi sub forma de amoniac. Superfosfatul nu se amestecă cu îngrăşăminte care conţin CaO sau CaCO3, fiindcă se formează fosfatul terţiar de calciu mai greu asimilabil. De asemenea, sărurile potasice nu se amestecă cu termofosfaţi, zgura lui Thomas, azotat de calciu, întrucât dau produşi aglomerabili.