Reprezentanții sectorului forestier și industriei lemnului din toată țara și-au dat întâlnire la București  

Joi 5 decembrie 2019 s-a desfășurat, la Hotel Epoque din București, cea de-a treia ediție a Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, evenimentul anului pentru acest sector având în vedere că şi-au dau întâlnire proprietarii și administratorii de păduri din toată țara, producătorii de mobilă, organizațiile de mediu, asociațiile forestierilor și reprezentanții instituțiilor statului.

Evenimentul este organizat de Fordaq România, cu sprijinul Consiliului Pădurilor și Dezvoltării Rurale și este susținut de  Patronatul Investitorilor Autohtoni din România- PIAROM, Coaliția pentru  Libertatea Comunicării  și  Comerțului  și  Bursa  Româna  de Afaceri.

Principalele teme de dezbatere din cadrul întâlniri au fost:

  • Starea pădurilor conform Inventarului Forestier Național, cu accent pe explicitarea cifrei de 38,6 milioane mc „lemn dispărut”  anual  din păduri.
  • O nouă  viziune  de politică  forestieră,  cu  accent  pe  un nou  sistem  de valorificare, pază,  trasabilitate  și  control  a  provenienței  legale  a masei  lemnoase  –  dezvoltarea  sistemului SUMAL.
  • Finanțarea  sectorului  forestier prin planurile naționale strategice ale  Politicii  Agricole  Comune  2021-2027  a Uniunii Europene.
  • Prezentarea concluziilor  grupului  consultativ  de lucru  – organizații  reprezentative  ale  proprietarilor  și  administratorilor  de păduri,  sectorului  de  exploatare  și  prelucrare  primară  a lemnului și mediului  universitar –    Priorități  de finanțare  2021-2027.

Specialiștii din domeniu, speakerii evenimentului și reprezentanții tuturor sectoarelor reprezentative din industria lemnului și administrarea pădurilor au încercat să ofere un răspuns împreună cu autoritățile la întrebările care trebuie  să stea la  baza  unei  strategii  forestiere  naţionale:

  • Unde se regăsește România,  domeniul pădurilor  și  al  industriilor  bazate  pe  lemn   din  România, în contextul  acestor  politici  și dezvoltări  europene, care au  devenit ținte de atins  sau  vor  deveni ținte  și pentru  România ?
  • Care este starea  pădurilor conform  datelor  Inventarului  Forestier  Național?
  • Este recolta  de lemn din pădurile  României  sustenabilă?
  • Pot pădurile României satisface  necesarul de resursă concomitent cu protejarea elementelor de patrimoniu natural și asigurarea  funcțiilor ecosistemice ale pădurilor?
  • Care ar  trebui  sa fie  sensul  evoluțiilor  măsurilor  de combatere  a tăierilor  ilegale?
  • Pornind de la  provocările  lansate  de starea  pădurilor  și  a economiei  bazate  pe lemn din România  în contextul politicilor  europene,  care  ar  trebui  să fie  prioritățile   de finanțare  pentru  domeniul pădurilor, în noul  exercițiu  financiar  al  UE dedicat  politicii  agricole  comune,  exercițiu  în care  România și-a  propus să aloce 35 %  din sumele  disponibile  măsurilor  de mediu  și  climă?