Romsilva repinge cu fermitate acuzațiile false privind nerespectarea unei hotărâri judecătorești de către Direcția Silvică Iași

În urma acuzațiilor lansate de o organizație de ”mediu” cum că Direcția Silvică Iași nu ar respecta o hotărâre judecătorească privind pădurea Bârnova-Dobrovăț, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva face următoarele precizări: Pădurea Bârnova – Dobrovăț face parte din situl ROSCI 0135 Pădurea Bârnova – Repedea, iar suprafață acestui sit se suprapune parțial cu ocoalele silvice Dobrovăț și Lunca Cetățuii din cadrul Direcției Silvice Iași. În urma soluționării proceselor intentate de o organizație de ”mediu” privind suspendarea amenajamentelor ocoalelor silvice Dobrovăț și Lunca Cetățuii, Direcția Silvică Iași a luat toate măsurile legale pentru aplicarea hotărârilor instanței de judecată.

Conform ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești executorii de suspendare a aplicării unui amenajament silvic implica retragerea autorizațiilor de exploatare, aflate în termen de valabilitate, emise legal înainte de hotărârea judecătorească. Procedura de retragere a unei autorizații de exploatare se finalizează în cel mult 30 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești și implică parcurgerea mai multor pași legali, precum notificarea, inventarierea stocurilor de masa lemnoasa pe picior, în faze și pe platforma primara, colectarea masei lemnoase aflate în faze, încheierea actului de constatare și reprimirea parchetului. Colectarea masei lemnoase aflate în faze se face de către titularul autorizației de exploatare, dacă instanță de judecata nu dispune altfel.

Așadar, Direcția Silvică Iași respectă hotărârile judecătorești și urmează toți pașii legali în urma pronunțării hotărârii de suspendare a amenajamentelor ocoalelor silvice Dobrovăț și Lunca Cetățuii. Menționam că prin planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI 0135 Pădurea Bârnova – Repedea, aprobat prin ordinul ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1131/2016, sunt prevăzute lucrări de îngrijire și conducerea a arboretelor, lucrări în plantații, în regenerările naturale și pădurile tinere, întreruperea acestor lucrări punând în pericol compoziția pădurilor respective și afectarea potențial ireversibilă a stării de conservare a habitatelor protejate, respectiv pădurile de fag de tip Asperulo-Fagetum și păduri de stejar și carpen.

De asemenea, precizăm că siturile Natura 2000 ocupă 58% din suprafețele ocoalelor silvice Dobrovăț și Lunca Cetățuii, iar suspendarea aplicării amenajamentelor silvice la cele două ocoale silvice vor afecta toate lucrările, inclusiv pe cele 42% din suprafețele neincluse în siturile Natura 2000, cu consecințe grave asupra aprovizionării populației cu lemn pentru încălzirea locuințelor și aprovizionării firmelor cu materia prima necesară. Respingem cu fermitate acuzațiile grave și iresponsabile lansate de organizația de ”mediu” și asigurăm publicul că Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și unitățile sale teritoriale respectă cu strictețe legile și hotărârile judecătorești.