Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8 din cadrul PNDR 2014 – 2020

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că cea de a 5-a sesiune de depunere a Cererilor de sprijin pentru „Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, se prelungește până la data de 26 februarie 2021 (inclusiv).

Anunţul de prelungire a sesiunii de depunere a cererilor de sprijin este publicat pe siteul oficial al instituţiei www.apia.org.ro. Cererile însoţite de documentele specificate în Ghidul Solicitantului se depun la Centrele Judeţene APIA. Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului pentru schema de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 208/2020, ghid publicat pe site-ul APIA, secţiunea „Măsuri de sprijin și IACS”, subsecţiunea „Măsuri delegate din PNDR”.