Stadiul Campaniei de primire a Cererii Unice de Plată în anul 2021!


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) continuă în ritm susținut Campania
de primire a Cererilor Unice de Plată pentru anul 2021.
Pentru că siguranţa în contextul pandemiei Covid 19 este extrem de importantă pentru
instituţia noastră, fermierii depun cererea prin mijloace electronice, fără a se prezenta la
Centrele judeţene/locale APIA şi/sau Centrul Municipiului Bucureşti.

Începând cu data de 1 martie și până în prezent au fost depuse un număr de 484.871 cereri
pentru o suprafață de 3.022.160,35 hectare.
Fermierii completează o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de
teren în diferite localităţi sau judeţe.

Ca în fiecare an funcționarii APIA sunt alături de fermieri pe tot parcursul Campaniei și vor
acorda tot sprijinul necesar pentru parcurgerea cu succes a etapelor necesare pentru
accesarea fondurilor europene și naționale.

Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei scheme de plată/măsuri de sprijin, inclusiv
hărțile și listele cu UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală, dar și ghidurile adresate
fermierilor, pot fi consultate la Centrele APIA și pe site-ul : www.apia.org.ro .

Campania se va încheia la data de 17 mai 2021, în conformitate cu prevederile OMADR nr.
46/01.03.2021 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2021.