Tinerii fermieri pot obține 50.000 de euro

Prin proaspăta lansata submasura 6.1 tinerii fermieri pot obține 50.000 de euro drept suma forfetară. Banii vor fi acordați în două tranșe.

Sprijinul financiar se acordă prin PNDR pentru toate cheltuielile propuse de fermier în Planul de afaceri, indiferent de natura acestora, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuarea de studii în sectorul pomicol sau privind potențialul agricol, precum și alte activități relevante pentru implementarea corecta a Planului respectiv.

Sectoarele prioritare pentru obținerea sumelor necesare sunt apicultura, bovinele, ovinele și caprinele în cadrul zootehniei. Legumele în câmp, pomicultura și producerea de sămânță sunt cele considerate importante pentru sectorul vegetal. Dacă se cer bani pentru acestea menționate, se vor obține 30 de puncte.

Vor fi acordate 35 de puncte în funcție de nivelul de calificare în domeniul agricol, 15 puncte pentru comasarea exploatațiilor prin preluarea integrală a acestora, 15 puncte pentru potențialul agricol al fermierului și 5 puncte pentru deținerea, păstrarea și dezvoltarea nucleelor de soiuri și rase autohtone.

Bugetul complet al liniei de finanțare este de 43 de milioane de euro.

Conform ghidului în forma finală, instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare a unei exploatații, cu drepturi depline, în calitate de șefi sau manageri ai acesteia, pentru prima dată. Transferul exploatației se realizează prin intermediul documentelor de proprietate, arendă și/sau concesionare.

 Beneficiari vor putea fi fermierii constituiți ca:

 • Persoane fizice autorizate (PFA);
 • Întreprinderi individuale (II);
 • Întreprinderi de familie (IF) sau asociat unic/ majoritar;
 • Administrator al unei Societăți cu Răspundere Limitată (SRL).

 Cu banii obținuți se poate realiza:

 • Retehnologizarea fermelor (achiziția de utilaje, echipamente, irigații etc.);
 • Preluarea integrală a mai multor exploatații cu valoare economică mică;
 • Dezvoltarea unei ferme de subzistență (prin creșterea SO);
 • Plantarea soiurilor autohtone/ creșterea raselor de origine;
 • Creșterea nivelului de calificare în domeniul agricol;
 • Adaptarea fermelor la standarde de calitate și de protecție a mediului (ex: gestionarea gunoiului de grajd).

Înregistrarea se face în trei etape:

 Etapa I

Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comerțului că microîntreprindere/ întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare, iar înscrierea la APIA și/sau la ANSVSA/DSVSA a exploatației deținute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în același termen de maximum 24 de luni. Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare.

 Etapa II

Depunerea și înregistrarea Cererii de finanțare însoțită de Planul de afaceri și documentele obligatorii, precum și documentele anexă.

Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, 75% din cuantum la semnarea Con- tractului și 25% la implementarea corectă a Planului de afaceri, fară a depăși trei ani de la semnarea acestuia;

Implementarea Planului trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată.

 Etapa III

Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).

Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

 Sancțiuni

 În cazul în care tinerii fermieri nu respectă întocmai Planul de afaceri (PA) și obligațiile contractuale, există riscul ca cea de-a doua tranșă de plată să nu mai fie acordată și să se recupereze integral sprijinul plătit în cadrul primei tranșe.

 Principalele cauze sunt:

Neîndeplinirea obiectivelor din PA, menținerea criteriilor de selecție și eligibilitate, pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului de 3 ani de la data ultimei plăți efectuate de AFIR.

Obiective obligatorii: comercializarea producției agricole proprii în procent de minim 20% din valoarea primei tranșe de plată, gestionarea gunoiului de grajd și îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole.

Nedemararea implementării PA în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Neîndeplinirea uneia dintre cele 3 precondiţii privind stabilirea domiciliului, a sediului social și a locului de muncă în UAT-ul în care este înregistrată exploatația până la depunerea dosarului cererii pentru tranșa a doua de plată.

 De acești bani vor beneficia și tinerii din Diaspora!

 Vor beneficia de alocare distinctă tinerii cetățeni români din afara granițelor țării care se instalează ca șefi sau manageri ai exploatației și care au absolvit un program de studiu în domeniul agricol sau care au avut un loc de muncă în domeniul agricol (cel puțin 3 luni) în ultimul an dinaintea depunerii Cererii de finanțare.

 Pentru dovada locului de muncă, solicitanții din diasporă vor prezenta un document oficial a cărui origine va fi autentificată prin apostila emisă conform Convenției de la Haga. În cazul statelor nesemnatare a Convenției de la Haga se va face dovada rezidenței (de cel puțin 3 luni în ultimul an dinaintea depunerii Cererii de finanțare).

 Condițiile minime necesare impugn ca fermierul să:

 • se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
 • să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO;
 • să dețină competențe și aptitudini profesionale adecvate și să prezinte un Plan de afaceri;
 • să își stabilească domiciliul în UAT-ul* în care exploatația este înregistrată;
 • locul de muncă al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în același UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploatația (în cazul în care tânărul fermier care se instalează, este/ va fi încadrat într-o activitate salarizată);
 • sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în același UAT în care este înregistrată exploatația.