5 insecticide iscusite eficiente în culturile de cereale păioase!

Ce produse pot fi aplicate în primăvară pentru combaterea dăunătorilor din culturile de cereale păioase, dăunători precum afidele, gândacul ovăzului, viermele roșu al paiului, ploșniță cerealelor, etc?

În portofoliul de PRODUSE ISCUSITE de la ALCEDO găsiți patru insecticide de contact și ingestie: FASTER 10 EC (cipermetrin 100 gr/l), KARIS 10 CS (lamda- cihalotrin microincapsulat 100 gr/l), FASTER GOLD 50 EC (lambda-cihalotrin 50 g/l) și FASTER DELTA (deltametrin 25 g/l) și un insecticid cu acțiune sistemica: MOSPILAN 20 SP (acetamiprid 200 gr/kg).

FASTER 10 CE este omologat în doză de 0,15 l/ha la grâu, orz și ovăz pentru combaterea gândacului bălos (Lema melanopa) și doar la grâu pentru combaterea viermelui roșu al paiului (Haplodiplosis marginata) și ploșniță grâului (Eurygaster integriceps).

KARIS 10 CS este omologat în doză de 0,05 l/ha la grâu, orz, ovăz și grâu durum, pentru combaterea afidelor (Aphis spp.) și la grâu pentru combaterea muștei cerealelor (Opomyza florum).

FASTER GOLD 50 EC este omologat în doză de 0,1 l/ha la grâu, orz și ovăz, pentru combaterea dăunătorilor: opomiza cerealelor (Opomyza florum), păduchele verde al cerealelor (Schizaphis graminum), afide spic (Metopolophium dirhodum), păduchele cenușiu al grâului (Rhopalosiphum padi), păduchele verde al porumbului (Rhopalosiphum maidis), păduchele ovăzului (Macrosiphum avenae).

FASTER DELTA este omologat la cereale păioase, în doză de 0,3 l/ha, pentru combaterea dăunătorilor: afide ale spicului (Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum), ploșniță cerealelor (Eurygaster intergriceps), gândacul bălos (Lema melanopa) și viermele roșu al paiului (Haplodiplosis marginata).

MOSPILAN 20 SP, insecticid cu acțiune sistemică rapidă, cu o acțiune de peste 3 săptămâni este omologat în doză de 0,1 kg/ha pentru combatera ploșniței cerealelor (Eurygaster integriceps).Pentru mai multe informații despre aceste produse, vă rugăm să apelați la reprezentanții ALCEDO din zona dumneavoastră agricolă sau rămâneți conectați la întreaga ofertă ALCEDO direct de pe telefonul mobil, cu ajutorul aplicației ALCEDO pentru fermieri iscusiți, disponibilă acum din AppStore sau Google Play: https://aplicaţia.alcedo.ro/.

Echipa ALCEDO