APIA primește Cereri de plată aferente anului 2021 pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”!


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari
că se primesc Cereri de Plată aferente anului 2021 pentru Schema de ajutor de stat
„Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă
Măsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 48/01.03.2021, Cererile de plată se
primesc la Centrele Judeţene APIA şi al Municipiului Bucureşti, până la data de 17 mai
2021, de către beneficiarii care au depus Cereri de sprijin în cadrul sesiunilor 1/2016,
2/2017, 3/2018, 4/2019 sau/și 5/2020.
Cererile de plată pot fi depuse și după data de 17 mai, respectiv până la data de 11 iunie
2021 (inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care
beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 17
mai 2021 (inclusiv).
Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse, fără aplicarea de penalități,
până la data de 31 mai 2021 (inclusiv). Formularele de modificare a cererilor de plată pot
fi depuse și după data 31 mai 2021, dar nu mai târziu de 11 iunie 2021, cu o reducere de
1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aferente anului de angajament pentru utilizarea
efectivă a suprafeței în cauză peste termenul de 31 mai 2021.
În funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă
documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de înființare, împrejmuire și
întreținere, specificate în capitolul V din Formularul – tip de cerere de plată pentru anul
2021.
În contextul actual privind epidemia de Coronavirus pe teritoriul României, conform
legislației, pe perioada stării de alertă, depunerea cererii de plată se poate realiza la
Centrele APIA, fără prezența fizică a beneficiarilor, prin mijloace electronice de
comunicație.
Informaţii detaliate pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima
împădurire și crearea de suprafețe împădurite” se regăsesc postate pe site-ul APIA
www.apia.org.ro, la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-iiasc/masuri-delegate-din-pndr.