Biofertilizator românesc marca Romvac, pentru agricultura ecologică

Tendința actuală în domeniul agriculturii este de a înlocui produsele ce conțin substanțe chimice, cu produse cât mai puțin poluante pentru sol, plante și animale și de a asigura necesarul de produse ecologice cerute de piață. Compania Romvac produce de câțiva ani, Rom-Agrobiofertil NP, un îngrășământ pe bază de culturi bacteriene și care este certificat ecologic de Ecocert. Acesta conține bacterii fixatoare de azot și fosfor, ce facilitează descompunerea detritusului și a resturilor vegetale, fixează azotul atmosferic şi transformă fosfaţii insolubili din sol, în forme solubile ușor asimilabile.

Biofertilizator pe bază de culturi bacteriene, de la Romvac

Solul este factorul care influențează creșterea și dezvoltarea plantelor. Dacă solul este sărac în nutrienți, recolta va fi una de proastă calitate. În schimb, dacă solul este îmbogățit cu biofertilizatori, acesta va deveni mai bogat și, astfel, producția de plante va fi mai mare.  

În culturi, plantele au nevoie de substanţe necesare creşterii, cea mai importantă dintre acestea fiind azotul, utilizat în producţia de clorofilă, aminoacizi, proteine etc. Acesta poate fi absorbit din aer, sol şi fertilizatori chimici care sunt forme greu asimilabile. Bacteriile biofertilizatoare din sol asigură compuşi potriviţi dezvoltării plantelor, fără riscul poluării mediului înconjurător, adică al solului şi apei. Plantele folosesc materia organică din sol ca material energetic și pentru construirea corpului lor.

Rom-Agrobiofertil NP este o alternativă ecologică pentru îmbogăţirea nutritivă a solului, în vederea asigurării unui spor de producţie plantelor cultivate.

Acestaeste un îngrășământ biologic ce conţine trei culturi bacteriene: Azospirillum lipoferum, Azotobacter croococcum și Bacillus megaterium. Pe lângă rolul lor de fixare a nutrienților, cele 3 bacterii sunt selectate din microbiota normală a solului și nu au efect patogen asupra plantelor și viețuitoarelor.

Rom-Agrobiofertil NP prezintă mai multe beneficii

  • reduce poluarea mediului și a solului;
  • susține creșterea producției agricole (s-au obținut creșteri de 25 – 35% la toate speciile de plante, față de culturile netratate);
  • îmbunătățește textura solului și a proceselor din interiorul său;
  • accelerează procesele microbiene din structura solului;
  • solubilizează fosforul și fixează azotul atmosferic.

Avantajele utilizării biofertilizatorului Rom-Agrobiofertil NP

  • costuri mai mici față de costurile fertilizării chimice;
  • administrarea se realizează prin pulverizare pe sol, cu utilajele uzuale din dotarea fermelor agricole – agregate de erbicidat, aspersoare etc.;
  • aplicabil la toate culturile.

Eficiență prin administrare corectă

Pentru obținerea unor sporuri de producție se recomandă minimum două administrări pentru fiecare lot de cultură. Prima administrare, atât la culturile de toamnă – cereale, rapiță etc. -, cât și la cele de primăvară – porumb, sfeclă, cartof, legume etc. -, se va efectua înainte de însămânțare, pe patul germinativ. Pentru o mai bună difuzare a bacteriilor în sol, se recomandă încorporarea în sol prin arare, discuire sau administrare înaintea ploilor. Această primă administrare înainte de însămânțare favorizează o mai bună răsărire și obținerea unor plante mai viguroase și mai rezistente.

A doua administrare se va efectua în culturile mari după răsărire.

La plantațiile de legume, prima administrare se va efectua înaintea plantării, iar a doua după prinderea răsadurilor.

Certificat Ecocert

La realizarea acestui bioferilizator, s-a urmărit respectarea regulilor specifice pentru agricultura ecologică, produsul fiind inspectat și certificat de către ECOCERT S.A. F-32600 pentru utilizarea în Agricultura Ecologică  conform Regulamentului (CE) nr. 834/2007 și Regulamentului (CE) nr. 889/2008.

Prin acțiunea sinergică a celor trei componente bacteriene asupra descompunerii fosfaților și azotaților anorganici din sol, administrarea repetată a produsului contribuie la însănătoșirea solului prin curățarea acestuia de îngrășămintele chimice și obținerea de culturi BIO.

Dr. Viorica Chiurciu, DVM, PhD

Director General al Romvac Company S.A.