Caravana montană de informare și promovare a programelor MADR, în județul Harghita

În luna septembrie 2019, Agenția Națională a Zonei Montane, cu sprijinul Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita, a organizat o întâlnire de promovare și informare, în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita.Echipa de promovare și informare a avut următoarea componenţă:

  • din partea ANZM: Ioan Cocârdan și Petru Haja – consilieri;
  • din partea Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita: Török Eugen – director executive.

La această întâlnire, au participat: fermieri, reprezentanți din cadrul Primăriilor, asociații, composesorate, cooperative agricole, societăți comerciale şi firme de consultanță.

În cadrul  întâlnirii s-au prezentat:

  • noutățile aduse de Legea Muntelui nr. 197/2018;
  • stadiul actual al Programului de încurajare a investițiilor în zona montană (privind înființarea centrelor de colectare/procesare lapte în zona montană, a centrelor de sacrificare a animalelor și prelucrare a cărnii, înființarea stânelor montane, a centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii, înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a ciupercilor și fructelor de pădure, dar și a plantelor medicinale);
  • prezentarea instituțională a Agenției Naționale a Zonei Montane, cu structurile sale teritoriale;
  • noua delimitare a zonei montane, stabilită prin Ordinul comun emis de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 97/19 februarie 2019 și ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1.332/14 martie 2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană;
  • organizarea teritorială montană la nivel de grupe de munți și bazine montane precum;
  • modul de dobândire a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”.

În cadrul întâlnirilor au mai fost transmise și alte informații din partea reprezentantului firmei Egis, pentru regiunea Centru.

Echipa de lucru a răspuns întrebărilor venite din rândul participanților.