Comisia face bilanțul politicii comune a UE în domeniul pescuitului și lansează o consultare privind posibilitățile de pescuit pentru 2021

Comisia a publicat comunicarea sa anuală privind evoluția gestionării stocurilor de pește în UE, care reafirmă angajamentul ferm al Comisiei de a promova pescuitul sustenabil din punct de vedere ecologic și viabil din punct de vedere economic și arată progresele înregistrate de UE în atingerea acestui obiectiv. Statele membre, consiliile consultative, industria pescuitului, organizațiile neguvernamentale și cetățenii interesați sunt invitați să participe la o consultare publică și să își exprime opiniile cu privire la posibilitățile de pescuit pentru 2021.

„Primele luni ale acestui an au fost extrem de dificile pentru sectorul pescuitului, dar l-am sprijinit în întreaga UE. Pescuitul sustenabil, pus în practică prin intermediul politicii comune în domeniul pescuitului, este necesar pentru sporirea rezilienței și punerea în aplicare a Pactului verde european și în special a recentelor strategii „De la fermă la consumator” și „UE pentru biodiversitate”. Gestionarea pescuitului în UE ne-a adus vești bune — avem acum cu 50 % mai mulți pești în Oceanul Atlantic de Nord-Est decât în 2003. Cifrele arată, de asemenea, că segmentele de flotă de mari dimensiuni au devenit foarte profitabile în ultimii ani, ceea ce duce la majorări de salarii. Ne mai rămân încă o serie de provocări, de exemplu, intensificarea eforturilor de eliminare a aruncării capturilor înapoi în mare. Contez pe toată lumea pentru a face un efort: statele membre, industria și părțile interesate. Trebuie să îndeplinim obiectivele pe care ni le-am stabilit”, a declarat Comisarul Virginijus Sinkevičius, responsabil pentru mediu, oceane și pescuit.

Comunicarea din 2020 arată că pescuitul în Atlanticul de Nord-Est a devenit din ce în ce mai sustenabil, având ca rezultat un stoc mai abundent. Performanța economică a flotei UE a continuat să fie foarte bună, cu un profit net de aproximativ 1,4 miliarde EUR și o marjă de profit netă medie de 18 % în 2018. De asemenea, salariile pescarilor au continuat să crească.

În ciuda îmbunătățirilor semnificative, există în continuare provocări. Deși se preconizează că o performanță economică similară va fi confirmată pentru 2019, previziunile pentru 2020 rămân extrem de incerte din cauza impactului crizei provocate de coronavirus. În ceea ce privește Marea Mediterană și Marea Neagră, trebuie să se continue eforturile de conservare ferme, iar în bazinele maritime atlantice, unele stocuri continuă să fie supraexploatate sau rămân în afara limitelor biologice de siguranță. În cel de al doilea an al implementării sale depline, punerea în aplicare a obligației de debarcare rămâne un motiv de îngrijorare. Statele membre trebuie să intensifice punerea în aplicare și controlul respectării obligației de debarcare, în special prin utilizarea unor instrumente de control, cum ar fi sistemele de monitorizare electronică la distanță. Comisia va continua să colaboreze cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a ajunge la un acord cu privire la sistemul revizuit de control al pescuitului, care va facilita utilizarea acestor instrumente.