Concluzii după zece ani de utilizare:”Porumbul Bt este sigur!”

Revista PLOS ONE a publicat de curând raportul intitulat „Rezultatul a zece ani de monitorizare de mediu după autorizarea comercială a porumbului MON 810 modificat genetic în Uniunea Europeană”. Cercetarea cuprinde o monitorizare exhaustivă a impactului asupra factorilor de mediu al cultivării porumbului Bt realizată pe o perioadă de 10 ani (2006-2015).

Raportul pornește de la rezultatele obținute direct de la fermieri cultivatori de porumb Bt în cei 10 ani menționați, precum și de la o cercetare exhaustivă a literaturii pe această temă. Obiectivele acestui raport sunt duble. Primul, să studieze dacă ipotezele pe baza cărora s-a făcut evaluarea riscurilor pentru mediu și posibilelor efecte adverse ale cultivării porumbului Bt au fost corecte. Al doilea obiectiv a fost să identifice orice efect advers al utilizării acestui soi modificat genetic asupra sănătății umane, animalelor sau mediului care să nu fi fost prevăzute anterior.

Analiza datelor raportate de 2.627 de fermieri din opt țări europene (Germania, Slovacia, Spania, Franța, Polonia, Portugalia, Republica Cehă și România) în perioada 2006-2015 nu a evidențiat niciun efect advers legat de cultivarea porumbului Bt (soiuri comerciale de porumb care includ modificarea genetică MON810).

Răspunsurile fermierilor au confirmat că folosirea în cultură a porumbului Bt a dus la o îmbunătățire semnificativă în utilizarea produselor fitosanitare, la o protecție eficientă împotriva dăunătorilor-țintă și la o producție mai mare în comparație cu porumbul convențional.

Datele arată, de asemenea, că cultivarea acestui porumb biotehnologic a redus sensibilitatea la boli și dăunători în comparație cu porumbul convențional. Caracteristicile de monitorizare legate de mediu și viața sălbatică nu au evidențiat diferențe semnificative între acest porumb și porumbul convențional.

Căutările bibliografice au identificat un set complet de publicații care se referă la aspectele privind siguranța mediului, alimentația și hrana pentru furaje. Studiul literaturii revizuite de la egal la egal nu a evidențiat efecte adverse care să modifice concluziile analizei inițiale, care a demonstrat siguranța acestui porumb Bt.

Aceste rezultate sunt în conformitate și cu evaluarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) care, în 2007, a confirmat concluziile evaluării inițiale de siguranță:„Panelul EFSA privind organismele modificate genetic concluzionează, de asemenea, că porumbul MON 810 este puțin probabil să aibă vreun efect negativ asupra mediului în contextul utilizărilor propuse … ”. Rezultatele acestui raport sunt, de asemenea, în concordanță cu istoricul utilizării sigure a modificării genetice MON 810 timp de 17 ani (2003-2019) în Uniunea Europeană.

Sursa:https://agrobiotechrom.ro/