Cum este influențată înflorirea orhideelor?

Cele mai populare genuri de orhidee sunt Cymbidium și Cattleya. Având origini diferite, cerinţele lor faţă de factorii de vegetație diferă.

Genul Cymbidium cuprinde peste 120 de specii, originare din India, Indonezia, China, Japonia şi Australia. Este una dintre cele mai cultivate orhidee datorită varietăţii formei, culorilor, mărimii flori­lor, duratei lungi de înflorire, vigorii plantei şi culturii relativ usoare.

Cymbidium necesită multă lumină pe parcursul întregului an. Totuşi, vara este necesară umbrirea slabă a plantelor şi o bună aerisire.

Cerinţele faţă de temperatură sunt foarte stricte. Iarna are nevoie de cca 13°C, iar vara de 20°C. Este foarte impor­tant ca diferenţele de temperatura între zi şi noapte să fie de 6-7°C, timp de cel puţin 3-4 săptămâni, pentru a avea loc inducţia florală. Dezvoltarea tulpinii şi înflorirea vor avea loc normal cu condiţia ca noap­tea temperatura să nu depăşească 15°C.

Datorită faptului că nu are perioadă de repaus, trebuie ca udarea să se facă în mod constant tot timpul anului. De ase­menea necesită umiditate atmosferică ridicată.

Genul Cattleya cuprinde peste 2.500 hibrizi care îşi au originea în America de Sud şi America Centrală. În condiţiile de cultură repausul poate fi întâlnit vara, iar înflorirea are loc iarna. Dacă repausul are loc iarna, înflorirea are loc primăvara, din care motiv se mai numeşte orhideea de Paşte.

Cattleya necesită lumină multă tot anul, dar nu suportă razele directe ale soa­relui care-i provoacă arsuri pe frunze. Ilu­minarea nocturnă chiar de scurta durată inhibă înflorirea la unele specii, de aceea cultivarea în apartamente este limitată.

Iarna trebuie să i se asigure minimum 15 °C. Variaţiile de temperatura dintre zi şi noapte şi de la un sezon la altul sunt nece­sare pentru obţinerea unei bune înfloriri.

Cattleya este sensibilă la excesul de apă în substrat, de aceea are nevoie de un substrat uşor alcătuit din 2 părţi pământ din rădăcini de ferigi şi o parte muşchi cu cărbune de lemn fărâmiţat. Preferă umiditatea atmos­ferică ridicată (70-80%) în perioada de creştere.

Pentru asigurarea condiţiilor bune pentru creștere şi înflorire este necesar ca în timpul perioadei de vegetație să se aplice fertilizarea lunară cu îngrăşământ special pentru orhidee. Înflorirea depinde foarte mult de condițiile în care se desfășoară repausul si de durata lui.