Emisiile din sectorul agricol vor scădea în Uniunea Europeană, până în 2030

Emisiile de amoniac legate de agricultură, în Europa, se așteaptă să scadă cu aproximativ 10%, până în 2030. Producția animală și producția vegetală eliberează amoniac în atmosferă, mai mult de 90% din aceste emisii. Majoritatea emisiilor de amoniac sunt legate de gestionarea gunoiului de grajd – aproximativ 80% – și utilizarea îngrășămintelor minerale – aproximativ 20%. Amoniacul eliberat în atmosferă se combină cu alte forme de poluatori ai aerului, contribuind la formarea unei materii sub formă de particule cu efecte negative puternice asupra sănătății umane.

Aceste reduceri vor avea loc în ciuda creșterii producției de carne, lapte. Acest lucru demonstrează că eficiența acestor producții este un factor important în reducerea emisiilor, în plus față de schimbările în compoziția efectivelor și în evoluția sistemelor de gestionare a gunoiului de grajd.

În 2030, excedentul mediu estimat de azot în UE se așteaptă să fie aproape de 63 kg de azot pe ha. Excedentul de azot al unei ferme este echilibrul dintre intrările și ieșirile de azot din și spre fermă. Nivelurile ridicate de azot au impact asupra atmosferei și asupra apei de suprafață și subterane, ceea ce duce la poluarea și scăderea calității apei și a aerului.

Reducerea așteptată a excedentului de azot până în 2030 se datorează creșterii generale a eficienței utilizării azotului, deși nivelurile diferă considerabil între regiunile Europei. În cazul în care se anticipează o reducere a dimensiunii efectivului, excedentul de azot va scădea mai mult. În mod similar, excedentul mediu de azot crește atunci când numărul de animale este planificat să crească, de asemenea.