Favorabilitatea deosebită a Centrului viticol Pietroasa în cadrul podgoriei Dealul Mare

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Pietroasa – Buzău este filială a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din anul 2005. Este amplasată în zona centrală a podgoriei Dealu Mare, care se întinde pe o lungime de cca 70 km între Valea Teleajenului şi Valea Buzăului.

Sediul staţiunii se găseşte în partea de vest a comunei Pietroasele, la o altitudine de 200 m, iar plantaţiile sale ocupă terenuri cu condiţii foarte favorabile pentru cultura viţei de vie, caracteristice arealului viticol.

Terenul staţiunii este aşezat în pantă, având o expoziţie predominant sudică. Altitudinea sa variază de la 130 m la baza pantei până la 350 m la limita sa superioară.

Solurile sunt formate pe calcare cochilifere. Roca mamă se găseşte la mică adâncime, iar în unele porţiuni apare la suprafaţă. Între solurile cu însuşiri distincte pot fi enumerate: solurile scheleto-calcaroase care ocupă porţiunea superioară a versantului, solurile coluviale cu schelet în partea de mijloc şi solurile coluviale cernoziomice şi cernoziomurile propriu-zise la baza pantei.

Reacţia solurilor este alcalină sau slab alcalină; ele au un conţinut ridicat în carbonat de calciu, care variază între 14% în orizontul A şi 20 – 36% în orizontul B; în orizontul C predomină adesea roca mamă calcaroasă.

Solurile prezintă însuşiri fizico-chimice favorabile culturii viţei de vie. Astfel, solurile scheletice din partea superioară a versantului, bogate în calcar, sunt indicate pentru cultura soiurilor destinate producerii de vinuri dulci, în special a celor aromate, iar solurile mai bogate de la baza versantului sunt indicate pentru cultura soiurilor de masă.

Solurile situate pe versanţii cu pante mari, unde roca mamă apare la suprafaţă, au fost valorificate prin cultura migdalului şi a nucului.

Clima centrului viticol Pietroasa are o nuanţă continental temperată, prezentând anumite particularităţi faţă de climatul general al podgoriei. Temperatura medie anuală a aerului este de 11,4°C , iar media lunară înregistrează valori negative numai în luna ianuarie (-1,9°C). Numai în unii ani (cazuri cu totul speciale), temperatura aerului înregistrează minime dăunătoare culturii viţei de vie, exprimate uneori prin oscilaţii de temperatură, care pot duce la pierderi de ochi în timpul repaosului vegetativ al viţei de vie.

În anii normali, via îşi începe ciclul vegetativ în prima decadă a lunii aprilie şi îl încheie la sfârşitul lunii octombrie, având o perioadă de vegetaţie de cca 210 zile. Beneficiind de o perioadă de vegetaţie lungă, strugurii au posibilitatea să acumuleze mari cantităţi de zaharuri, iar coardele se maturează în bune condiţii. Datorită acestor particularităţi ale climei, via nu se îngroapă, ci se muşuroieşte, iar conducerea în forme înalte şi semiînalte poate fi practicată fără riscuri, mai ales în partea de mijloc şi superioară a versantului.

Regimul heliotermic este deosebit de favorabil pentru viţa de vie, durata de strălucire a soarelui totalizând anual 2 100 ore, din care 1 622 ore în cursul perioadei de vegetaţie.

Media anuală a precipitaţiilor este de 557,7 mm, cu o repartiţie neuniformă pe parcursul anului. Cele mai ploioase luni sunt mai şi iunie, iar perioadele secetoase sunt înregistrate, în mod obişnuit, în februarie – martie şi iulie – august. Ploile căzute în timpul verii au adesea un caracter torenţial, contribuind la procesul de eroziune, pentru prevenirea căruia trebuie executate lucrări speciale, mai ales în partea superioară a versantului.

Uneori, ploile torenţiale sunt însoţite de vânturi puternice şi de grindină, care pot provoca pagube. Asemenea calamităţi sunt înregistrate însă rareori, odată la 10-15 ani şi se manifestă doar pe alocuri.

Prin condiţiile sale de climă şi sol, centrul viticol Pietroasa se distinge de restul podgoriei, beneficiind de câteva premise foarte importante pentru producţia viticolă. Între acestea se situează, în primul rând, solul scheletic cu conţinut ridicat în carbonat de calciu, format pe roci calcaroase, expoziţia terenului, bogatele sale resurse heliotermice şi regimul destul de sărac în precipitaţii.