Fertilizarea starter, o noutate la nivel de concep, pentru culturile agricole

Fertilizarea culturii prin semințe nu este ceva nou la nivel de concept, însă la nivel practic a început sa se aplice de câțiva ani. Odată cu diversificarea sortimentului de îngrășăminte, pe piață au apărut produse care se pot aplica pe semințe, înainte de a fi semănate. Astfel intra în uz o nouă grupă de fertilizanți, având acum la dispoziție îngrășăminte de sol sau substrat, îngrășăminte foliare și îngrășăminte pentru semințe.

Conceptul se bazează pe efectul de “starter” pe care astfel de produse îl pot exercita asupra semințelor si al plantelor în primele faze de dezvoltare. Chiar dacă solul /substratul  este pregătit să ofere condiții “ideale” de germinație și nutriție, totuși acest lucru nu poate anula rolul unui fertilizant aplicat pe sămânță. Sunt rare cazurile când condițiile de semănat și germinație sunt ideale. Pentru unele culturi unde cantitatea de sămânță utilizată la hectar este de sub 10 kg, efortul de a procura produsul și de a-l aplica este mai mare decât efortul financiar reprezentat de prețul produsului ca și cost pe hectar. Un astfel de fertilizant conține în principal azot, fosfor si zinc. Cele trei elemente sunt esențiale pentru debutul culturii.

Azotul necesar pentru diviziunea celulară, fotosinteză și formarea proteinelor, este consumat la început în cantități mici, pentru că și germenii sau plantulele sunt mici. Însă azotul din sol necesită nitrificare, iar cel din îngrășămintele convenționale este posibil să nu se fi solubilizat încă sau să fi fost levigat și dus mai jos de nivelul semințelor, unde în mod firesc îl vor găsi rădăcinile plantelor mai târziu.

Fosforul este esențial în primele fenofaze pentru că furnizează energia pentru creștere și fotosinteză. Este un element important în structura peretelui celular. Fosforul din îngrășămintele convenționale are o solubilitate scăzută și o mobilitate pe măsură. Dacă se află mai departe de 2 milimetri de sămânță sau rădăcina absorbantă, nu va putea fi utilizat de plantă.

Zincul contribuie la sinteza hormonilor de creștere, în principal a auxinelor. De asemenea joacă un rol important în procesul de diviziune și elongație a celulelor. O hrănire precisă din punct de vedere al necesarului de elemente minerale și la țintă din punct de vedere al aplicării lor, va produce efectul de “starter”.