Forumul APPR solicită măsuri urgente din partea Ministerului Agriculturii cu privire la sistemul anti-grindină

Pe fondul nemulțumirilor perfect justificate, exprimate public de către Asociaţia Cultivatorilor de Cereale si Plante Tehnice Vrancea și de către Asociația Fermierilor din Prahova, Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR) solicită măsuri urgente din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), cu privire la sistemul anti-grindină, pentru a întrerupe consecințele sale asupra agriculturii românești.

Sistemul anti-grindină, în ciuda scopului său inițial de a proteja culturile agricole, a generat o serie de efecte dezastruoase asupra activitățiloe agricole din zonele de influență, aspect confirmat și documentat de către membrii noștri, fermieri din județele Vrancea, Prahova, Iași.

 Cu toate acestea, constatăm cu indignare că la nivelul MADR s-a instalat o lipsă de reacție de neînțeles față de solicitările repetate ale fermierilor noștri pe acest subiect. În contextul actual, orice element litigios de politică agricolă va conduce la o amplificare a falimentului în agricultură, a pagubelor în rândul volumelor de marfă și, implicit, a diminuării nivelului de taxe și impozite pe care statul român le poate colecta. Nu se poate ca autoritatea competentă să păstreze indiferența față de asemenea consecințe grave.

Aceste probleme au fost aduse în atenția Ministerului Agriculturii în mai multe ocazii, în scris sau în cadrul unor evenimente publice; am solicitat informatii despre practicile similare din alte state membre, care dintre acestea mai folosesc sistemul și dacă este omologat, dat fiind că, din informațiile primite de la omologii noștri europeni, unele state l-au interzis. Ministerul a păstrat, din nou, tăcerea.

 La începutul acestui an, în data de 15 ianuarie, angajamentul MADR de a prezenta un studiu de impact privind efectul sistemului anti-grindină a fost cuprins inclusiv procesul-verbal semnat de ministrul de resort și de structurile asociative din agricultură. Soluțiile, însă, nu au fost comunicate și nu am primit nici măcar semne minime că se lucrează la aceste soluții.

Subliniem că lipsa de acțiune din partea MADR în gestionarea consecințelor sistemului anti-grindină a generat frustrare și indignare în rândul comunității noastre, fermierii înțelegând că nu există o dorință de implicare în rezolvarea deciziilor care afectează direct viabilitatea unor afaceri care susțin foarte multe locuri de muncă și contribuie semnificativ la generarea de venituri pentru bugetul de stat.

Astfel de atitudini nu pot decât să reprezinte un precursor al unor proteste ample, o etapă firească și legitimă pe care FAPPR o susține în interesul membrilor săi, pe fondul unui orizont clar al epuizării căilor de dialog constructiv.

În lumina acestei situații alarmante, solicităm ferm suspendarea imediată a sistemului anti-grindină, până când eficiența și impactul său asupra agriculturii vor fi prezentate clar într-un studiu detaliat și obiectiv, prin intermediul căruia să se urmărească evidenţierea cantităţii de precipitaţii, monitorizarea traiectoriei rachetelor şi a locului de deflagraţie, precum și procedura de tragere în ansamblul ei. Forumul APPR, în demersul de rezolvare a acestei situații, a identificat deja o entitate imparţială și de specialitate care ar putea să realizeze o astfel de cercetare, menită să evalueze eficienţa si utilitatea acestui sistem, pe care o putem recomanda oricând autorităților competente.

Este imperativ ca MADR să acționeze prompt și fără sincope pentru a proteja interesele fermierilor și a asigura dezvoltarea sectorului agricol în România. În contextul actual al schimbărilor climatice și al frecvenței tot mai mari a fenomenelor extreme, îndeosebi a secetei, este evident că agricultura românească se confruntă cu multiple provocări și riscuri. În acest sens, este imperativ să evaluăm nu doar eficiența sistemului anti-grindină, ci și modul în care acesta interacționează cu alte procedee legate de gestionarea riscurilor în agricultură, cum ar fi combaterea secetei.

Este de necontestat faptul că agricultura este unul dintre pilonii de bază ai economiei românești, iar protejarea fermierilor ar trebui să fie o prioritate  pentru autoritățile guvernamentale.

Până în prezent, am remarcat o lacună în materie de claritate și de coerență în politica agricolă, dar și în abordarea guvernamentală cu privire la gestionarea riscurilor climatice în agricultură. Lipsa unei strategii integrate și a unui cadru coerent pentru combaterea fenomenelor meteorologice extreme și a secetei accentuează vulnerabilitățile sectorului agricol și îngreunează eforturile fermierilor de a-și proteja culturile și veniturile.

În virtutea relațiilor instituțional corecte avute cu toți reprezentanții MADR, facem o ultimă încercare de a vă solicita să luați în considerare preocupările noastre și să acționați în consecință. În caz contrar, având în vedere și acumularea unor restanțe evidente în asumarea unor răspunderi și măsuri în relația cu fermierii români, următorul pas al FAPPR va fi anunțarea calendarului de protest, iar subiectul sistemului anti-grindină va figura cu siguranță pe lista amplă a revendicărilor de profil.

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România este o structură profesională federativă formată din producători agricoli și reprezentanți ai lanțului profesional agricol din România, inființată în anul 2012. Forumul APPR face parte din Confederația Europeană a Producătorilor de porumb (CEPM), care reprezintă cele mai mari țări producătoare de porumb din Europa și furnizează asistență tehnică, economică și legislativă pentru membrii și organizațiile profesionale ale fermierilor din România afiliate.