Informare privind platforma on-line prin care APIA primește adeverințe aferente sectorului zootehnic!


Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu
data de 5 aprilie 2021, pune la dispoziție o platformă on-line prin care pot fi transmise
către Centrele județene/locale APIA, adeverințele eliberate, la solicitarea
fermierului de către Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) și/sau asociațiile
acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, necesare
accesării schemelor de sprijin cuplat în sector zootehnic și Măsurii 10 – Pachet 8
(animale în pericol de abandon) aferente Cererii unice de plată în anul 2021.

Platforma poate fi utilizată atât de către asociațiile acrediatate cât și de către ANZ,
procedura privind accesul la platforma fiind similară.

Fiecare asociație acredită pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al
rasei, va solicita accesul la platforma on-line printr-o adresă scrisă, însușită sub
semnătura președintelui asociației, în vederea alocării de user și parolă. Adresa va
cuprinde datele de identificare ale asociației, persoana de contact, precum și specia
pentru care aceasta eliberează adeverințe.

Solicitările vor fi transmise pe adresa de e-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro .
APIA va informa astăzi, atât Agenția Națională de Zootehnie cât și asociațiile
acreditate, cu privire la instrucțiunile de utilizare ale platformei.