Mere, pere, nuci – Filip Gavril – Timofte PFA

Tânăr fermier, domnul Corjuc Vasile, reprezentant Corjuc Vasile Întreprindere Familială, alături de soția sa și cei doi copii, întrețin și se bucură de roadele livezii extinse pe care au moștenit-o de la părinți.

Livada, situată în comuna Rona de Sus, județul Maramureș, cuprinde meri, peri și nuci, pomi fructiferi, ale căror fructe au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs montan”.

Parte din aceste fructe sunt transformate în horincă, băutură des întâlnită în zona Maramureșului.

În urma analizei documentației depuse și a constatării îndeplinirii condițiilor în teren, s-a dispus acordarea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă ”produs montan”, pentru mere, pere și prune.

Persoanele interesate, care doresc să achiziționeze mere, prune și nuci, pot obține datele de contact ale domnului Corjuc, accesând site-ul  www.produsmontan.ro sau consultând Registrul Național al produselor montane.