Performanța AFIR reflectată în raportul dintre cheltuielile de funcționare și rezultatul activității: atragerea și finanțarea proiectelor!

Cheltuielile efectuate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru finanțarea proiectelor de investiții și pentru plățile directe către fermieri, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, au crescut cu 38,12% în cursul anului 2020, față de 2019. În același timp, cheltuielile de organizare și funcționare ale Agenției au scăzut cu 6,36% în perioada menționată.

Din bugetul total alocat Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) s-au plătit beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală:

  • 8.047 milioane de lei, cu 223 de milioane de lei cheltuieli de funcționare, în 2020;
  • 5.830 milioane de lei, cu 238 de milioane de lei cheltuieli de funcționare, în 2019;
  • 7.706 milioane de lei, cu 231 de milioane de lei cheltuieli de funcționare, în 2018.

„Unele dintre principiile de bază pe care le-am adoptat la conducerea Agenției țin de utilizarea eficientă și rațională a banilor publici, precum și de transparența utilizării fondurilor alocate prin PNDR, cât și pentru costurile pe care le avem cu personalul, cu bunurile și serviciile necesare desfășurării activității, cheltuieli de organizare și de funcționare în general. Analizând situația exercițiului financiar din ultimul an, reiese că la fiecare leu cheltuit de AFIR, pentru funcționarea sa, au fost efectuate plăți din FEADR de peste 35 de lei. Sunt cifre care, împreună cu indicatorii de realizare ai Programului Național de Dezvoltare Rurală, arată eficiența instituțională și mai ales calitatea resursei umane” a declarat Mihai MORARU, Directorul general al AFIR.

Performanța instituțională atinsă de AFIR în ultima perioadă, în sensul atragerii fondurilor puse la dispoziția României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), este rezultatul direct al implicării și al eforturilor angajaților AFIR, dar și al personalului Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) responsabil de implementarea măsurilor delegate pentru plăți directe către fermieri.

Astfel, în exercițiul bugetar aferent anului 2020, plățile alocate proiectelor finanțate prin PNDR și plățile directe către fermieri din măsurile delegate către APIA au fost de peste 8.047 de milioane de lei, iar cele de funcționare și organizare (cheltuieli de capital, bunuri și servicii, cheltuieli de personal) au fost de 223 de milioane de lei. Costurile de organizare și funcționare ale Agenției au ajuns la 2,6% din totalul cheltuielilor, cel mai scăzut procent din ultimii 3 ani, deși a fost un an dificil din punct de vedere al gestionării pandemiei de covid-19.

În anul 2019, din bugetul alocat AFIR, au fost efectuate plăți pentru finanțarea proiectelor europene și pentru decontarea plăților directe care au însumat 5.830 de milioane de lei, iar cheltuielile legate de organizare și funcționare au fost de 238,8 milioane de lei, respectiv de 4% din totalul bugetului Agenției.

La nivelul exercițiului bugetar 2018, AFIR a înregistrat plăți în valoare de 7.706 milioane de lei pentru proiectele de investiții și plățile directe din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, având cheltuieli de funcționare și organizare de 3%, respectiv de 231 de milioane de lei.

Reamintim faptul că toate cheltuielile sunt plătite de la bugetul de stat și, ulterior pentru cheltuielile aferente proiectelor finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Comisia Europeană rambursează fondurile necesare statului membru, pe baza declarațiilor de cheltuieli.