Pop Romulus a obţinut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultativă ”produs montan”, pentru cartofi!

Pop Romulus – Alin din comuna Băiuț, județul Maramureș, s-a reîntors în comuna natală după ani mulți petrecuți la Timișoara.

Având grijă de părinții în vârstă, s-a apucat de agricultură, cultivând cartofi. În urma discuției cu reprezentantul ANZM din teritoriu, dornic să pună în valoare rezultatele muncii sale,   domnul Pop a solicitat dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultativă ”produs montan’’ pentru cartofii obținuți.

În urma analizei documentației depuse și a constatării îndeplinirii condițiilor în teren, s-a dispus acordarea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă ”produs montan”, pentru cartofi.

Persoanele interesate, care doresc să achiziționeze cartofi montani din județul Maramureș, pot obține datele de contactale domnului Romulus-Alin Pop accesând site-ul  www.produsmontan.ro sau consultând Registrul Național al produselor montane.