Poziția AIPROM cu privire la Hotărârea Curţii Europene de Justiţie referitoare la acordarea autorizaţiilor de urgenţă de către Statele Membre

Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) doreşte să ȋşi exprime poziţia cu privire la hotărârea Curtii Europene de Justiție (CEJ) pronunțată vineri 19.01.2023 privind dacă Statele Membre ar trebui să poată acorda autorizații de urgență repetate în temeiul articolului 53 din Regulamentul 1107/2009.

Contextul acestei hotărâri a fost acordarea a șase autorizații de urgenţă de către Belgia pentru utilizarea insecticidelor pe bază de tiametoxam și clothianidin pentru tratamentul, introducerea pe piață și utilizarea anumitor semințe în Belgia. La solicitarea Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)  instanța belgiană s-a adresat CEJ pentru a obține clarificări cu privire la interpretarea Articolului 53.

CEJ a decis că Articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul 1107/2009 nu permite Statelor Membre să autorizeze introducerea pe piață a produselor fitosanitare pentru tratarea semințelor sau introducerea pe piață și utilizarea semințelor tratate cu anumite produse, în cazul în care introducerea pe piață și utilizarea semințelor tratate cu aceste produse au fost interzise printr-un regulament de punere în aplicare.

În timp ce CEJ se asigură că dreptul european este interpretat și aplicat în fiecare stat membru, deciziile nu se aplica retroactiv, ele produc efecte in viitor. Experienţa recentă ne spune că viitorul este imprevizibil şi ca urmare, vom analiza impactul acestei decizii dacă şi când ea va produce efecte şi in România. Pe lânga motivele de ordin juridic, ȋn cazul României avem de a face şi cu explicaţii foarte practice.  O parte din produsele destinate tratamentului la care s-a dat derogare in decembrie 2022 pentru campania agricola primăvară 2023 sunt deja la staţiile de tratament sămânţă şi distribuite pe piaţa către utilizatori.

AIPROM are  convingerea ca fermierii trebuie să dispună de soluţ eficiente pentru a-şi proteja culturile şi să aibă acces la autorizaţii temporare atunci când nu au altă opțiune, mai ales că motivele acestor derogări sunt multiple şi independente de fermieri.