Precizări ale Romsilva privind lucrările efectuate în pădurile din zonele Bucium și Dobrovăț din județul Iași

În urma articolelor referitoare la lucrările efectuate de Direcția Silvică Iași în pădurile din zonele Bucium și Dobrovăț, de pe raza Ocolului Silvic Lunca Cetățuii, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva face următoarele precizări. Lucrările respective, tăieri progresive de racordare, efectuate în UP III Ciurea de pe raza Ocolului Silvic Lunca Cetățuii, fac parte dintr-o serie de lucrări derulate în ultimii ani, începând cu 2007, care au că scop regenerarea pădurii respective.

Pădurea respectivă este alcătuită predominant din fag, afectat de fenomenul de uscare. Aceste lucrări sunt legale și autorizate, respectând amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Lunca Cetățuii. Partida respectivă a fost adjudecată de un operator economic în luna februarie a acestui an, în urma unei licitații publice. Contractul are o valoare de 105.900 lei, deci circa 22.000 euro, nicidecum 1 milion de euro, suma vehiculată în presa locală. În informațiile publicate, se face referire la o așa-zisa metodă de ”furt”, respectiv ”înțelegeri” între persoanele care întocmesc și verifică actele de evaluare a lemnului și firmele de exploatare. Astfel de ”înțelegeri” nu sunt posibile în condițiile existenței, prin legislație, a unor proceduri care asigură o transparență deplină a întocmirii actelor, contractare, autorizare și transport.

Prin urmare, de la programarea unei tăieri și până la autorizarea ei se parcurg mai multe etape care durează cel puțin un an. Amplasamentele lucrărilor se programează la începutul unui an, în baza amenajamentelor silvice aprobate, după care ocolul silvic trece la evaluarea lemnului ce urmează să fie exploatat, efectuând inventarierea, măsurarea și marcarea arborilor și apoi întocmirea actelor de evaluare. După întocmire, actele se verifică și aprobă, iar apoi se publică pe pagina de internet a Romsilva, la secțiunea „publicitate/anunțuri/catalog masă lemnoasă”, în fiecare an până la 15 octombrie, pentru masa lemnoasă care se exploatează anul viitor. De asemenea, în imagini sunt prezentate ”insule în care s-au făcut recent tăieri”, de fapt acestea fiind poieni pentru hrănirea animalelor, vechi de 50 de ani, aparțînând fondurilor de vânătoare 42 Poieni și 43 Pietrosu.

Recomandăm ”specialiștilor silvici” care fac afirmații fară suport real, sub protecția anonimatului, dacă au cunoștință de încălcări ale legii, să sesizeze organele de cercetare penală. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva este o instituție transparentă și oferă tot timpul publicului interesat informațiile publice privind activitatea sa.