Protecţia pomilor fructiferi şi a viței de vie în perioada de repaus

Pentru eficientizarea viilor şi livezilor, dar şi pentru prelungirea duratei de viaţă a plantaţiilor şi îmbunătăţirea calităţii recoltelor se recomandă aplicarea unor tratamente cu produse fitosanitare. Stropirile efectuate în perioada repao­sului vegetativ sunt foarte importante, întrucât pot duce la reducerea numărului de tratamente ulterioare, prin diminuarea considerabilă a infecţiilor primare şi a rezervei de dăunători.

Pentru o mai bună maturare a lemnului şi pentru reducerea presiunii de infecţie cu boli se recomandă ca toam­na, după căderea brumei, să se efectueze un tratament cu produse pe bază de cupru. Tratamentul trebuie efectuat atunci când aproximativ jumătate din frunzele pomilor şi a viţei de vie au căzut. Cuprul se va depune atât pe frunzele rămase pe plante cât şi pe cele căzute pe sol. În momentul în care vor cădea toate frun­zele, cuprul aflat între frunze va omorî toţi agenţii patogeni care urmează să ierneze. De asemenea soluţia ajun­să pe ramuri va acţiona asupra agenţilor patogeni de pe ramuri. Tratamentul cu produse cuprice este foarte important deoarece prin intermediul lui se combat rasele rezistente ale bolilor ce s-au format pe parcursul perioadei de vegetaţie, scade rezerva de patogeni şi se asigură igiena culturală.

La sfârşitul iernii tratamentele se reco­mandă să se facă după tăierea viei şi a pomilor. În acest mod soluţia de stropit este folosită eficient, iar gradul de acoperire al ramurilor este optim. Se recomandă aplicarea unui tratament pe bază de cupru în situaţia în care au fost efectuate tăieri severe în plantaţiile neglijate sau în plantaţiile care trebuie revigorate după accidente climatice. Cuprul va ajuta la cicatri­zarea rănilor rezultate în urma tăierilor. Produsele pe baza de cupru aplicate la sfârşitul iernii, uneori pot întârzia pornirea în vegetaţie şi pot fi fitotoxice dacă mugurii sunt umflaţi. Calitatea produsului formulat şi a lucrării de stropit este esenţială pentru o bună eficacitate.

Produsele pe bază de ulei şi imidacloprid, având un mod de acţiune foarte complex (prin contact, prin ingestie şi pe cale respirato­rie) prezintă o eficacitate foarte ridicată în com­baterea multor specii de insecte și acarieni. Produsele se aplică, de regulă, la începutul dezmuguritului. Tratamentele se fac cu mijloace de stropit terestre, prevăzute cu sisteme de agitare continuă a soluţiei de stropit din rezervor, şi bine reglate pentru o pulverizare cât mai fină a soluţiei de stropit şi o acoperire cât mai bună a ramurilor şi trunchiurilor pomilor, a coardelor şi butucilor viţei de vie. Stropirile se fac, pe cât este posi­bil, când temperatura ambiantă depăşeşte 10°C, când este calm atmosferic (pentru evitarea driftului) şi se evită aplicarea când există con­diţii de precipitaţii în timpul sau imediat după efectuarea tratamentelor.