@NUTRICOM

Cerințe:

-Candidatul ideal prezintă calități manageriale, aptitudini de organizare și motivație în preluarea unei funcții de conducere;
-ABSOLVENT AL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ VETERINARĂ SAU ZOOTEHNIE;
-LIMBA ENGLEZA: SCRIS, VORBIT;
-EXPERIENȚĂ.

NUTRICOM SA:
-produce nutrețuri combinate
-creștere animale în propriile ferme;
-abatorizare și comercializare carne pui și porc
-achiziționare cereale și transport.

CONTACT: https://www.nutricom.ro/

0242-515.430
office@nutricom.ro