“Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare” este sărbătorită de două ori pe an!

La inițiativa secretariatelor celor două tratate ale Națiunilor Unite, Convenţia privind Conservarea Speciilor Migratoare de Animale Sălbatice (CMS) şi Acordul privind Conservarea Păsărilor de Apă Migratoare African-Eurasiatice (AEWA), “Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare” este sărbătorită de două ori pe an, în cea de-a II-a săptămână din lunile mai și octombrie, la sosirea și la plecarea păsărilor migratoare.

România a aderat la CMS, prin Legea nr. 13/1998 şi a ratificat AEWA, prin Legea nr. 89/2000. Tema aleasă în anul 2020, “Păsările conectează lumea noastră”, evidențiază importanța conservării păsărilor migratoare, restabilirii conectivității ecologice și păstrării integrității ecosistemelor care
susțin migrația lor.

Păsările migratoare sunt indicatori ai ecosistemelor, biodiversităţii şi schimbărilor climatice, ajută la dispersarea semințelor și polenizare, intervin în controlul dăunătorilor prin consumul de insecte şi rozătoare dăunătoare agriculturii, au rol esenţial în circuitul nutrienţilor în natură etc.

În timpul migrației, păsările parcurg distanțe foarte lungi, conectând țări cu politici de mediu, legislaţie şi măsuri de conservare diferite, oameni și continente, către locurile de hrănire, reproducere și cuibărire. Căile de migrație ale păsărilor migratoare conectează situri criticecheie, arii importante pentru păsări, arii de protecție specială avifaunistică care trebuie protejate și gestionate corespunzător, întrucât ele oferă habitatele naturale necesare pentru hrănire, reproducere, cuibărire și adăpostire, necesare în timpul migrațiilor lungi pentru supraviețuirea și
bunăstarea lor.

De-a lungul călătoriei, păsările migratoare întâmpină numeroase presiuni, precum: braconajul, practicile agricole nesustenabile, defrișările, poluarea, dezvoltarea infrastructurii (construcții, extinderea rețelelor de linii electrice aeriene și parcuri eoliene), schimbările climatice, utilizarea
pesticidelor, otrăvirea cu plumb, care contribuie la creșterea mortalității lor.

Conectivitatea ecologică a ariilor de protecție specială avifaunistică, a ariilor importante pentru păsări, a siturilor Ramsar este importantă pentru supraviețuirea păsărilor migratoare, dar aceasta este amenințată de degradarea și pierderea habitatelor, care poate avea un impact dramatic
asupra şanselor lor de supravieţuire. Păsările migratoare au nevoie de o rețea de habitate naturale adecvate (zone umede, păduri, pajiști, zone costiere) în timpul ciclului lor de viață.

Evenimente virtuale și un val de interacțiuni online se așteaptă să aibă loc în țări din întreaga lume, pentru celebrarea “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare”, cu programe educaționale oferite online de multe școli, centre ecologice, ONG-uri, grădini zoologice, muzee și biblioteci.

Marcarea “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare” reprezintă o campanie de conştientizare publică pentru refacerea habitatelor și ecosistemelor degradate, în vederea conservării speciilor de păsări migratoare din întreaga lume, îndeosebi a celor aflate într-o stare nefavorabilă de conservare.