Combaterea scleroţilor cu produse biologice!

Pentru combaterea bolilor de frunze cauzate de ciuperci există produse chimice, dar o combatere eficientă a micozelor ce atacă din sol este aproape imposibilă. Utilizarea pe scară largă a îngrăşămintelor chimice favorizează răspândirea acestor agenţi patogeni. Ciupercile utile, ce cresc în mod natural sunt distruse de tehnologiile de producţie necorespunzătoare.

Prin izolarea şi înmulţirea acestor ciuperci utile a fost posibilă obţinerea unor produse biologice de mare eficacitate, care împiedică în mod natural răspândirea ciupercilor fitopatogene, restabilesc echilibrul biologic al solului, înlocuiesc sau suplimentează folosirea pesticidelor. Ele contribuie astfel la o producţie mai economică şi mai sigură.

În trecut, putregaiul alb a cauzat daune în special în culturile horticole, răspândindu-se în zilele noastre din ce în ce mai mult şi în cultura mare. Este aproape imposibilă protecţia plantelor împotriva acestei ciuperci cu produse de sinteză deoarece scleroţii nu se pot combate pe cale chimică. Este un agent patogen care, cu ajutorul diferitelor enzime, produce necroze în ţesuturile plantelor. Miceliul se formează local în diferite organe ale plantei (tulpină, fructe şi frunze). Numai împotriva ascosporilor există posibilităţi de combatere, dar preventiv, înainte de apariţia lor. Este însă mult mai logic să combatem sursa contaminării: scleroţii din sol.

Produsele ecologice creează condiţii nefavorabile scleroţilor existenţi în sol. Produsele contribuie la restabilirea echilibrului biologic din sol, dezvoltarea sănătoasă a sistemului radicular, şi prin urmare, la obţinerea unei producţii mai mari şi mai sigure.

Pentru tratarea solului se folosesc 1-2 kg/ha de produse ecologice, cel mult 0,5% suspensie apoasă înainte de semănat sau plantat, pulverizat pe suprafaţa solului, încorporat superficial. Se poate utiliza odată cu irigatul în doză de 1-2 kg/ha, în funcţie de modul de irigare, cu cel mult 0,1% suspensie apoasă. În funcţie de stadiul de infestare se recomandă repetarea irigării peste 1-3 luni. Produsul biologic nu se aplică în combinaţie cu produse folosite pentru dezinfectarea solului și cu fungicide.