Răritul fructelor, lucrare recomandată pentru mai multe specii

Este o lucrare recomandată pentru mai multe specii, dar se practică mai ales la măr, păr, piersic și mai rar la speciile prun, cais, cireş şi vişin.

În anii favorabili pomii au tendinţa de a se supraîncărca de rod şi de a perturba echilibrul fiziologic. În aceste condiţii se impune corectarea/limitarea rodului, asigurând fiecărui fruct 20-70 frunze, în funcţie de specie.

Rărirea chimică se aplică atât la flori, cât şi la fructe, iar intensitatea răririi depinde de o multitudine de factori. Din această cauză rărirea chimică nu poate limita cu exactitate încărcătura de rod. Ea se aplică pentru a uşura rărirea manuală, foarte costisitoare. Substanţele folosite sunt cele cu efect general (de contact) şi cu efect hormonal (sistemice).

De exemplu la măr, momentul favorabil tratamen­tului începe atunci când pe partea nordică a coroanei sunt apărute primele 3 flori din inflorescenţă. Modul de acţiune al produselor constă în inhibarea fecundării la florile deschise şi distrugerea florilor întârziate. Singurele flori care rămân ne­afectate sunt cele fecundate până la momentul aplicării tratamentului. Substanţele cu efect hormonal acţio­nează mai moderat şi sunt recomanda­te în perioadele ploioase şi în zonele cu brume târzii. Climatul umed favorizează absorbţia acestor substanţe şi măresc in­tensitatea răritului. Tratamentul se efectuează de la înflo­rirea deplină până la căderea petalelor sau în perioada iniţială de creştere a fructelor, 15-30 zile de la înflorit.