Scrisoarea deschisă a Forumului APPR privind regulamentul european de interzicere a importurilor de cereale din Ucraina

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România este un activ și constant partener de dialog civil al autorităților de la București și Bruxelles, militând, în numele membrilor săi, fermieri de cultură mare și unități care efectuează procesare primară, pentru soluții și măsuri de politici publice corecte și proporționale.

Forumul APPR salută aprobarea REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/903 AL COMISIEI EUROPENE din data de 2 mai 2023 de introducere a unor măsuri preventive privind anumite produse originare din Ucraina care preia în prevederile sale unul din punctele de revendicare esenţiale ale Protestului Naţional al Fermierilor din data de 7 aprilie 2023.

Stipulează Regulamentul, în mod obligatoriu și cu aplicare directă în toate statele membre, interzicerea importurilor de grâu, porumb, rapiţă, seminţe de floarea-soarelui, originare din Ucraina, în Bulgaria, Polonia, România, Slovacia sau Ungaria până la data de 5 iunie 2023. Aceste importuri sunt permise în celelalte state membre. De asemenea, este permisă circulaţia acestor mărfuri şi în Bulgaria, Polonia, România, Slovacia, Ungaria sub regimul de tranzit vamal.

Considerăm că aprobarea acestui regulament este un moment important de conştientizare şi recunoaştere a faptului că fermierii români sunt afectaţi de criza cerealelor din Ucraina iar instituţiile statului român şi instituţiile europene au obligaţia de a se implica permanent şi constant, mai ales de acum înainte, pentru protejarea acestora.

În vederea atingerii acestui deziderat, al protejării intereselor producătorilor agricoli din România, facem cu acest prilej şi o expunere a punctelor sensibile şi a clauzelor interpretabile ale acestui Regulament publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru a trage un semnal de alarmă şi pentru a solicita imperativ autorităţilor române să ia măsurile care se impun pentru preîntâmpinarea oricăror încercări de eludare a prevederilor sale.

  1. Excepţia de aplicare a interdicţiei de import,, pentru contractele semnate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament

Înţelegem că această clauză se impune datorită principiului neretroactivităţii legii, totuşi aplicarea ei poate duce uşor la fraudarea legii dacă nu se iau măsuri suplimentare de verificare şi de protecţie, cum ar fi de exemplu existenţa unui registru special pentru aceste contracte care să asigure darea de dată certă sau orice alte mijloace juridice care să asigure fără echivoc că aceste contracte comerciale sunt semnate şi parafate anterior datei de intrare în vigoare a acestui regulament

  1. Perioada scurtă pentru care Regulamentul se aplică, timp de o lună de zile, până la data de 5 iunie 2023.

Apreciem că demersurile pentru prelungirea acestor interdicţii trebuie începute încă din acest moment deoarece trebuie evitat, în mod absolut, depăşirea datei de 5 iunie pentru aplicarea acestor prelungiri. În caz contrar, dacă prelungirea interdicţiilor nu se aplică în mod continuu şi neîntrerupt, tot efectul aplicării acestui Regulament ar fi anulat şi de o singură zi de neaplicare a acestor interdicţii. Subliniem totodată faptul că, orice contract comercial încheiat după data de 2 mai 2023 dar cu perioada de livrare stipulată după 5 iunie 2023 nu numai că nu ar beneficia de prezumţia de bună credinţă dar devine nul şi nu poate fi pus în aplicare, dacă se prelungesc interdicţiile de import.

  1. Eliminarea uleiului de floarea soarelui din lista produselor pentru care se interzice importul deşi iniţial, produsul apărea pe lista celor pentru care se activează clauza de salvgardare
  2. Datorită clauzei care prevede ca nu mai este permisă stocarea cerealelor din Ucraina în cele cinci ţări, în lipsa facilităţilor necesare este posibil ca Portul Constanţa să se blocheze ca urmare a tranzitului cerealelor din Ucraina.

Astfel că, şi pentru preîntâmpinarea acestor aspecte, avertizăm autorităţile că trebuie să identifice urgent soluţii.