Seminar de informare privind politica Uniunii referitoare la promovarea produselor agroalimentare

În data de 18 noiembrie 2019, Comisia Europeană a adoptat Programul de lucru anual pe 2020, implementat în baza Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terțe. Programul de lucru stabilește prioritățile și bugetul disponibil pentru cererile de propuneri de anul viitor pentru campanii de informare și promovare a produselor agroalimentare, care se pot derula în interiorul sau în afara UE. Finanțarea UE poate acoperi până la 70-85% din costurile totale ale unor astfel de campanii.

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) a prevăzut publicarea cererilor de propuneri în prima jumătate a lunii ianuarie 2020. O zi de informare va avea loc joi, 30 ianuarie 2020, la Bruxelles. Ordinea de zi și linkul pentru înregistrare sunt deja disponibile pe site-ul CHAFEA:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/news/registrations-open-info-day-calls-proposals-2020.

În cursul zilei de informare, beneficiari ai programelor își vor împărtăși experiența în implementarea programelor de promovare și vor oferi exemple de campanii reușite. Agenda reuniunii include organizarea unui eveniment de relaționare, în cadrul căruia pot fi întâlniți posibili parteneri de proiect.

Informații suplimentare sunt postate pe site-ul CHAFEA https://ec.europa.eu/chafea/agri/:

  • informații privind condițiile de eligibilitate, inclusiv un instrument de verificare a eligibilității organizației solicitante;
  • documente de îndrumare referitoare la depunerea propunerilor și punerea în aplicare a proiectelor cofinanțate;
  • întrebări frecvente (FAQ);
  • informații despre rezultatele cererilor de propuneri anterioare;
  • baza de date cu potențiali parteneri de proiect;
  • rapoarte de cercetare de piață pentru diferite țări din afara UE (China, Japonia, Coreea de Sud, Vietnam, Canada, Mexic, Iran, Arabia Saudită, EAU, India, Egipt);
  • alte informații utile pentru exportatorii din sectorul agroalimentar.

Prin  înregistrare pe site, se oferă posibilitatea de a primi buletinul informativ al CHAFEA, cu noutăți despre cererile de propuneri și evenimentele promoționale organizate de Comisia Europeană.

Alte informații privind participarea la cererile de propuneri pot fi obținute la următoarea adresa de e-mail: chafea-agri-calls@ec.europa.eu.