Soiuri de cereale păioase din portofoliul Saaten Union – calităţi genetice de excepție!

Portofoliul de cereale păioase al companiei Saaten Union deține hibrizi şi  soiuri de grâu, atent selecţionate, cu particularităţi fenotipice superioare, pentru a dovedi producătorilor agricoli valoarea şi calităţile genetice de excepție.

TikaTaka este un soi de grâu nearistat, semi-timpuriu, cu o vigoare foarte bună la răsărire. Produsul combină potenţialul mare de producţie şi calitatea pentru panificaţie. Are o toleranţă bună la iernare, precum şi la principalele boli foliare şi ale spicului. Soiul este recomandat în zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă din sud, sud-vest şi sud-est (în special în Dobrogea, dar şi în Moldova). Densitatea de semănat recomandată în condiţii optime este de 330-340 b.g./mp, aspect ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 700 spice/mp. Toleranţa la secetă şi arşită este foarte bună, iar talia medie îi conferă o rezistență foarte bună la cădere.

Aspekt este un soi de grâu nearistat, cu maturitate semi-tardivă și cu potențial ridicat de producție. El deține un pachet de excepție la principalele boli foliare, punctul forte al acestui soi fiind toleranța ridicată la iernare. Aspekt reprezintă o combinație bună între toleranța la înghețuri tardive și producții constante. Noul produs se pretează în toate arealele de cultivare a grâului, cu rezultate excepționale în regiunile unde aportul precipitațiilor în perioada de vegetație depășește 350 mm. Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 300-320 b.g./mp, ceea ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 650-700 spice/mp. Este un soi de grâu care se pretează a fi cultivat în tehnologie intensivă.

Centurion este un soi de grâu, semi-timpuriu, aristat, din clasa A de panificaţie, de genetică nouă, care a dovedit un potenţial ridicat de producţie, precum şi stabilitate. Soiul, caracterizat prin capacitatea foarte bună de înfrăţire, care începe în toamnă şi continuă în primăvară, manifestă o toleranţă ridicată la arşiţă, dar şi la iernare.

Felix este un soi de grâu extratimpuriu, nearistat  dinclasa de panificație A și cu un conținut de proteină de 13-14%. Soiul se caracterizează printr-un ritm accelerat de creștere și dezvoltare în primăvară – în faza de alungire a paiului, prezintă  o  rezistență foarte bună la încolțirea în spic și asigură o eficiență economică sporită datorită raportului stabil  dintre cantitatea și calitatea producției.Totodatăse pretează la condiții pedoclimatice de stres, în special Câmpia de sud, zona Dobrogei dar și Moldova, răspunzând favorabil la toate tipurile de tehnologie.

Papillon este un soi de grâu semitimpuriu, încadrat la clasa de panificație A, aristat fiind este recomandat în toate zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă. Capacitatea de înfrățire a soiului Papillon este una foarte ridicată, 4-6 frați fertili iar norma de semanat recomandată este de 360 b.g/mp.

SU Ellen este un soi de orz pe 6 rânduri, cu un randament superior pentru grupa de maturitate extratimpurie. Are o mare capacitate de înfrăţire, o plantă putând duce la maturitate 4-5 fraţi fertili. Plantele au talie medie, ceea ce le conferă o toleranţă remarcabilă la cădere. Soiul se pretează în toate zonele de cultură a orzului din România.

Jakubus este un soi nou de orz pe 6 rânduri, tardiv, care a dovedit un potenţial mare de producţie. Soiul manifestă o toleranţa ridicată la iernare, dar și la principalele boli foliare şi ale spicului, fiind recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură a orzului, dar şi pe terenurile mai dificile şi reci.

Belissa este un soi de orz pe 6 rânduri, semi-tardiv, care se caracterizează prin plante cu o toleranţă mare la principalele boli foliare. El are o pornire rapidă în vegetaţie, iar plantele sunt robuste. Belissa prezintă toleranţă sporită la stresul termic – temperaturi scăzute în timpul iernii şi arşiţă în vară. Soiul asigură producţii ridicate în tot sud-estul Europei, fiind pretabil la cultivare în zona Ardealului, Transilvaniei şi Moldovei. Densitatea de semănat recomandată este 300-320 b.g./mp, care asigură în condiţii optime un număr minim de spice de 750 spice recoltabile/mp.